اگر فکر می کنید یکی از اصلی ترین موضوعات شرکت شما در آینده گسترش فعالیتها و استخدام نیروی کار جدید است باید حواستان باشد که چند تغییر کوچک در این چشم انداز وجود دارد که باید بدانید. این روندها و تغییر ها مرتبط با آنها را آدام رابینسون، مدیرعامل شرکت تولید کننده ی نرم افزار استخدام و فناوری استعدادیابی Hireology پیش بینی کرده است…